Specialkost

Veganmat

Alla elever ska erbjudas en näringsriktig skollunch, även om eleven har behov av specialkost.

För att få specialkost önskar vi att målsman fyller i specialkostblankett, som du hittar här. Det är viktigt att meddela köket om det är förändringar i kosten eller om barnet inte kommer till skolan. En ny specialkostblankett ska lämnas in en gång per år, vid höstterminens start.

Det finns mer information om hur vi arbetar med specialkoster i broschyren Specialkost inom förskola och skola.

Om olyckan mot förmodan skulle vara framme ska det rapporteras på Tillbudsanmälan Specialkost.

Sidan uppdaterades 25 september 2023