FOKUS-nämnden 2023-2026

Ledamöter (7)

Ersättare (7)

Ordförande: Linus Lännhult (M)
1:e vice ordförande: Niklas Johansson (C)
2:e vice ordförande: Öyvind Höiberg (S)

De förtroendevalda i kommunen har en kommunal e-postadress efter principen fornamn.efternamn@dalsed.se
(å och ä ersätts med a, ö ersätts med o, accenter och liknande utelämnas, ex. é ersätts med vanligt e)

Sidan uppdaterades 14 december 2023