POSOM i Dals-Ed

Kvinna som håller upp en reflexväst.

Vad är POSOM?

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Dals-Eds kommuns geografiska område, skall kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. Normalt sker enskilda insatser för psykiskt och social omhändertagande inom ordinarie organisationer, inom institutioner och inom den privata sfären.

I väntan på att ordinarie ansvariga eller att familjer och nätverk finns tillgängliga, har Dals-Eds kommun en POSOM-organisation i beredskap. Det övergripande ansvaret för POSOM har krisledningsstaben. Det operativa ansvaret för POSOM har Dals-Eds socialchef. Samverkan sker med kommunens övriga verksamheter, Svenska kyrkan, polis, räddningstjänst, primärvården, psykiatriska katastrofledningsgruppen (PKL, Trollhättan/NÄL), frivilligorganisationer samt andra trossamfund.

POSOM ersätter inte kommunens eller annans ordinarie stödjande verksamhet för människor i utsatthet eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Gruppen är ett komplement till ordinarie verksamhet och ska kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.

POSOM-plan

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Telefon: 076-634 00 07

Sidan uppdaterades 26 september 2023