Plan mot kränkande behandling

På Hagaskolan arbetar vi för att vara “En skola för alla”. Det betyder att alla elever ska känna glädje och trygghet i att gå till skolan, alla ska känna tillit till de vuxna och alla ska ha möjlighet att utvecklas och lyckas. För att få till det måste vi ha studiero på lektionerna, samt följa trivselreglerna.

Sidan uppdaterades 23 november 2023