Förskola

I Dals-Eds kommun finns förskolorna Fågelvägens förskolaSnörrums förskola och Hagas förskola. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 1 och 5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller är arbetssökande.

I Dals-Eds kommun finns endast kommunala förskolor.

Förskolans uppdrag

Förskolan är det första steget i barnets utbildning och verksamheten där ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan samt vara rolig trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.

Förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. I förskolan arbetar vi i arbetslag där förskolläraren har ansvaret för undervisningens innehåll.

Kontakt

Anna Hansson
Rektor
E-post: anna.hansson@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 40

Marie Alhede
Rektor
E-post: marie.alhede@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-195 10

Emil Larsen
IKT-Samordnare
E-post: emil.larsen@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-195 67
Mobiltelefon: 076-634 05 67

Vid frågor om allt som rör Vklass och alla andra digitala hjälpmedel som era barn kommer i kontakt med.

Sidan uppdaterades 1 december 2023