Frågor och svar om flyktingar

Mörka siluetter med en blå bakgrund föreställande en världskarta

Det finns många begrepp att hålla ordning på och många frågor som kretsar kring flyktingmottagande och invandring. Vi har därför valt att sammanställa en del viktiga frågor och svar för att bereda lite klarhet och sprida information till kommunens invånare.

Det finns många begrepp: ensamkommande, nyanlända och asylsökande. Vad betyder de?

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Nyanlända

Allmänt en asylsökande som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Flykting

Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl, se Genève-konventionen.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Inresta anhöriga till nyanlända

Avser personer som fått uppehållstillstånd grundat på anknytning (make/maka/föräldrar/barn) till en individ som beviljats.

Ensamkommande barn och ungdomar

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

[källa: Migrationsverket]

Ansvarsfördelning

Migrationsverket har ansvar för att registrera och utreda asylansökningar och har även ansvar för att ordna mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommunen har ansvar för att barn till vuxna som söker asyl får gå i skola och att erbjuda förskola för barn i åldern 3–5 år.

Kommuner har även ansvar för att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för barnets asylansökan, men omhändertagandet av barnen är ett kommunalt ansvar.

När en person fått uppehållstillstånd gäller det ordinarie samhällsansvaret. Arbetsförmedlingen, kommunen, länsstyrelsen och Försäkringskassan samverkar kring etableringen.

Sidan uppdaterades 27 september 2023