Familjefrågor

När man skaffat familj uppstår svårigheter då och då. För det mesta klarar man problemen inom familjen, men ibland behövs professionell hjälp och stöd av någon utomstående som har tystnadsplikt.

Adoption
Information till dig som funderar på att adoptera ett barn.
Alkoholrådgivning
Rådgivning och annan hjälp vid drogproblem.
Begravningsombud
Om du vill ha begravning utanför Svenska kyrkan eller annat samfund.
Borgerlig vigsel
Om du vill gifta dig utanför Svenska kyrkan eller annat samfund eller registrera partnerskap.
Dödsboanmälan
Om tillgångarna i ett dödsbo inte omfattar fast egendom eller tomträtt och inte är större än att de täcker begravningskostnader m.m. så kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning.
Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd
Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen om du bor eller vistas i Dals-Eds kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj.
Faderskap
När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Här hittar du information.
Familjecentralen
Familjecentralen är en mötesplats för barn 0-5 år och föräldrar.
Familjegruppen
Hur arbetar kommunen med barn- och familjestöd?
Familjerätt
Lagar som styr rättigheter och skyldigheter utifrån bland annat civilstånd, vårdnad och umgänge kring barn.
Familjerådgivning
Möjlighet till samtal med utomstående om olika typer av familje- och relationsproblem.
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar i sitt hem emot barn vars förälder/föräldrar, genom beslut av socialnämnden, har beviljats hjälp med avlastning av skilda anledningar.
Kontaktperson
Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson.
Medling vid ungdomsbrott
Ingen beskrivning tillgänglig.
Ungdomsmottagning
Möjlighet för ungdomar att få råd av t.ex. barnmorska, läkare eller kurator

Kontakt

Individ och familjeomsorgen, IFO, i Dals-Eds kommun.

Vid akuta allvarliga situationer, ring 112.

Socialkontoret
Utvecklingscenter, Viksgärdet 8, 668 31 Ed

Öppet för besök eller efter tidsbokning.
Telefontid 8.30 – 9.30 måndag - fredag.

Orosanmälan för barn och ungdom samt vuxen

Telefon: 076-634 08 69

Telefontid:

Måndag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15.30
Dag före röd dag 8-12.30

Ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag hänvisas till Socialjouren, se telefonnummer nedan.

Enhetschef

Telefon: 0534-192 30

Socialjour

0522-69 74 44

Klicka här för socialjourens öppettider

Övrig tid nås socialjour via SOS alarm 112

Sidan uppdaterades 17 maj 2024