Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177 men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Under varje rubrik får du en kort information och med länkar för att kunna läsa mer.

Har du funderingar på hur du ska göra när du är orolig för ett barn eller ungdoms livssituation? Läs mer här.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer och länkar dit du som upplever att du behöver akut hjälp kan vända dig

Verksamheter för stöd och hjälp till barn och unga

Här finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Dals-Eds kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp

Länktips

Här har vi samlat tips på olika länkar dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt

Klicka vidare på de olika länkarna nedan för att läsa mer om olika problem och vart du kan vända dig för att få hjälp.

ADHD

Alkohol och droger

Aspergers syndrom

Autism

Bipolär sjukdom

Brister i föräldraskap

Depression

Dyslexi

Dödsfall och sorg

Ekonomiska problem

Fobier

Funktionsnedsättning

Ilska och utbrott

Koncentrationssvårigheter

Kriminalitet

Kris i livet

Ledsen och nedstämd

Mobbning och kränkande behandling

Oro och ångest

Problem i skolan

Psykos

Riskbruk och missbruk

Schizofreni

Sexuella övergrepp

Självmordstankar

Självskadebeteende

Skilsmässa

Skolfrånvaro

Stress

Sömnstörning

Tourettes syndrom

Tvångssyndrom

Våld och kränkningar

Ätstörningar

Kontakt

Individ och familjeomsorgen, IFO, i Dals-Eds kommun.

Vid akuta allvarliga situationer, ring 112.

Socialkontoret
Utvecklingscenter, Viksgärdet 8, 668 31 Ed

Öppet för besök eller efter tidsbokning.
Telefontid 8.30 – 9.30 måndag - fredag.

Orosanmälan för barn och ungdom samt vuxen

Telefon: 076-634 08 69

Telefontid:

Måndag-torsdag 8-16.30
Fredag 8-15.30
Dag före röd dag 8-12.30

Ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag hänvisas till Socialjouren, se telefonnummer nedan.

Enhetschef

Telefon: 0534-192 30

Socialjour

0522-69 74 44

Klicka här för socialjourens öppettider

Övrig tid nås socialjour via SOS alarm 112

Sidan uppdaterades 13 mars 2024