Färdtjänst

Från och med 1 februari 2023 handläggs färdtjänsten i Dals-Eds, Färgelanda, Bengtsfors och Åmåls kommun centralt från Åmål.

Beställning av färdtjänstresa ring 020-91 90 90.

Lägg inte på luren om det är telefonkö, de svarar så fort de kan.
Du betalar ingenting för samtalet oavsett hur lång tid samtalet tar.

Färdtjänst är en kommunalt subventionerad trafikservice för personer med funktionsnedsättning. Färdtjänsten skall kompensera att du till följd av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer som buss eller tåg.

Kostnad

Du får reda på hur mycket resan kommer att kosta när du beställer resan.

Regler för resan

Du får ha med dig någon som medresenär. Säg till när du beställer resan om någon åker med dig.
Det är bra om du har med dig giltig fotolegitimation när du åker färdtjänst.

Färdtjänst beviljas av den kommun där man är folkbokförd. Din funktionsnedsättning avgör om du kan få färdtjänst. Färdtjänstresan samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

Färdtjänsttillståndet

Tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och får inte överlåtas till någon annan. Du som har ett färdtjänsttillstånd skall meddela förändringar i; hälsotillstånd, planerad flytt och liknande. Om du flyttar till annan kommun upphör tillståndet att gälla.

Medresenär

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar avgift enligt färdtjänsttaxan.

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda dig av färdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen. Vid frågor angående sjuk- eller behandlingsresor, kontakta Sjukreseenheten på telefon 010-47 32 100 vardagar kl. 8-12 eller via e-post: sjukresor@vgregion.se

Sidan uppdaterades 27 september 2023