Dödsboanmälan

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader och därefter sändas till skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

Om tillgångarna i ett dödsbo inte omfattar fast egendom eller tomträtt och inte är större än att de täcker begravningskostnader m.m. så kan en dödsboanmälan göras istället för bouppteckning. Dödsboanmälan görs av socialnämnden och är, till skillnad från en bouppteckning, kostnadsfri.

För ytterligare information - kontakta Dalslandsgemensam handläggare för budget- och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning.

Sidan uppdaterades 29 september 2023