Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Orange kuvet med glasögon, mobil och penna

Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiftssystem inom omsorgerna för äldre och personer med funktionsnedsättning i Dals-Eds kommun.

Taxor och avgifter för socialnämnden 2024 hittar du här

Avgiftsberäkning

Samtliga avgifter beräknas individuellt. Avgiften grundar sig på din totala inkomst inklusive bostadstillägg. Från den summan dras sedan av skatter, avdragsgilla avgifter, faktisk boendekostnad och ett förbehållsbelopp. Resterande belopp är den högsta avgift du behöver betala i omvårdnadsavgift.

Detta är avgiftsbelagt

Avgiftens storlek beror på vilken sorts stöd och hjälp du får samt omfattningen av den.

Följande insatser är avgiftsbelagda:

  • Hemtjänst i ordinärt boende.
  • Omvårdnad och gemensamma måltider i särskilt boende.
  • Korttidsvård.
  • Trygghetslarm.
  • Lunch och kaffe i dagverksamhet.
  • Hemsjukvårdsinsatser
  • Ledsagning och boendestöd via Stödet

Inkomstanmälan

För att din avgift ska bli korrekt måste du anmäla dina inkomster och kostnader till kommunen. Det gör du på en särskild blankett. Som ny kund får du blanketten av din biståndshandläggare. Fyll i blanketten och skicka in till den adress som står på blanketten.
I början av varje år skickar vi ut en blankett för uppdatering av dina uppgifter. Blanketten måste du fylla i och skicka tillbaka för att din avgift ska kunna beräknas. Skickar du inte in blanketten kan du debiteras maxtaxa tills dess att du skickar in den. Adressen står på blanketten.

Om dina inkomster eller kostnader ändras under året, till exempel på grund av hyreshöjning, så ska du meddela kommunen omgående genom att fylla i blanketten och skicka in den till kommunen. Detta för att du inte ska få betala för hög eller låg avgift.
Blankett för inkomstanmälan hittar du nedan. Skriv ut den, fyll i och skicka in.

Dubbla boendekostnader

När man flyttar in på särskilt boende betalar man en hyra för sin boendeplats. Om man inte hunnit avsluta sitt tidigare boende så kan man ansöka om nedsättning av hyra på grund av dubbla boendekostnader, upp till beslutad hyreskostnad för särskilt boende. Denna nedsättning kan beviljas under maximalt 3 månader. Mer information och ansökningsblankett hittar du här nedanför.

Information om dubbla boendekostnader i samband med inflyttning på särskilt boende, inklusive blankett

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Räkna ut om du kan ha rätt till bostadstillägg

Så fungerar bostadstillägg - Testa om du kan få bostadstillägg

Ansök

Ansökan

Betala med autogiro

Det enklaste sättet för dig att betala in avgiften är via autogiro.
Blankett för att anmäla detta finns hos biståndshandläggarna eller kommunens ekonomiavdelning.
Läs mer om autogiro och hämta blankett

Möjlighet att överklaga avgiften - om du inte är nöjd med inkomstberäkning, beräkning av förbehållsbelopp eller avgift kan du överklaga beslutet. Skriftlig upplysning om detta får du tillsammans med ditt avgiftsbesked.

Mer information

Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta kommunens omsorgsdebitering:
Telefon: 0534–190 16.

Sidan uppdaterades 29 februari 2024