Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kost- och lokalvårdsenheten
Ingen beskrivning tillgänglig.
Enheten Arbetsmarknad och Integration (AMI)
Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på AMI.
Teknik och Service
Tekniska kontoret i samlad personalstyrka med dess underenhet Förrådet sköter mycket av renhållning och underhållet av kommunens ytor samt tillhandahåller flera av de tjänster som kommunens invånare använder dagligen - renhållning, vatten och avlopp, snöröjning, reparationer o.s.v.
Kontakta oss

Magnus Åkesson
Samhällsbyggnadschef
E-post: magnus.akesson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 51

Eva Sjötun
Biträdande förvaltningschef
E-post: eva.sjotun@dalsed.se
Telefon: 0534-191 59

Sidan uppdaterades 16 maj 2024