Barn i behov av stöd

För närmare information kontakta respektive verksamhets rektor.

SIP Barn och unga

Bakgrund

SIP för barn och unga är en överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser.

Överenskommelse för barns och ungas hälsa - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Anmälningsskyldighet

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra organisationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barn skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana organisationer.

(Enligt Socialtjänstlagen 14 Kap. 1 § och skollagen 1 Kap. 2 a §.)

Rektor Hagaskolan

Maria Engström
Rektor
E-post: maria.engstrom@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 02

Rektor Snörrumsskolan

Camilla Wester
Rektor
E-post: camilla.wester@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 42

Rektorer förskolan

Marie Alhede
Rektor
E-post: marie.alhede@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-195 10

Anna Hansson
Rektor
E-post: anna.hansson@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 40

Rektor gymnasieskolan

Mats Bergling
Rektor
E-post: mats.bergling@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-192 60

Rektor anpassade gymnasieskolan

Mats Bergling
Rektor
E-post: mats.bergling@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-192 60

Samordnare anpassade grundskolan

Hans Åkerlundh
E-post: hans.akerlundh@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-19107

Sidan uppdaterades 26 januari 2024