Matråd

Vår ambition är att det på varje skola ska finnas ett matråd där deltagarna ska vara elevrepresentanter från varje årskurs samt representanter för berörd personal.

Matrådet är till för att eleverna skall vara delaktiga och få möjlighet att kommentera, påverka och komma med förslag på förbättringar. Tillfället är till för att diskutera bland annat utbud, måltidsmiljö, serveringstider, ljudnivå eller annat som eleverna tycker är viktigt.

Sidan uppdaterades 25 september 2023