Plan- och byggkontoret

Byggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor i kommunen.

Adress:

E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se

Dals-Eds kommun
Kanslienheten, plan och bygg
Box 31
668 21 Ed

Besöksadress: Storgatan 27, Ed

Telefon:

0534-190 00 (växel)

Kontakta oss

Byggnadsnämnden
E-post: byggnadsnamnden@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Elin Andersson
Plan- och bygglovsingenjör
E-post: elin.andersson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 06

Elin Olsson
Bygglovshandläggare
E-post: elin.olsson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 05

Björn Jonasson
Bygginspektör
E-post: bjorn.jonasson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 50

Arbetar: onsdag 13-17, torsdag och fredag 8-17

Carola Palm Jacobsson
Nämndsekreterare/Koordinator
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Sidan uppdaterades 23 oktober 2023