Kontaktperson

Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson. En kontaktperson kan hjälpa till under en begränsad tid med att ge stöd, råd och hjälp utifrån ett uppkommet behov.

En ansökan om kontaktperson utreds av socialsekreterare som även fattar biståndsbeslut. Våra kontaktpersoner utses av socialsekreterare och arbetar under samma sekretessbestämmelser som övrig personal inom socialtjänsten.

Är du i behov av kontaktperson eller vill du bli kontaktperson? Kontakta någon av våra socialsekreterare på telefon 0534-190 34, 190 35 eller 194 49.

Sidan uppdaterades 6 oktober 2023