Begravningsombud

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten, även efter kyrkans skiljande från staten. En allmän begravningsavgift betalas av alla och den ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin t.ex. gravkapell, krematoriekapell eller offentlig samlingslokal. Är man medlem i Svenska kyrkan har man rätt till begravningsakt i kyrkan.

Den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan eller annat samfund kan få en borgerlig begravning. Det är en högtidsakt utan religiös anknytning. Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma en sådan begravning.

Länsstyrelsen utser begravningsombud, vilka har till uppgift att granska hur huvudmännen, Svenska kyrkan och kyrkliga samfälligheter, sköter begravningsverksamheten samt  bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Kontakt

Krister Stensson
E-post: krister.stensson@telia.com
Mobiltelefon: 070-526 06 21

Sidan uppdaterades 28 september 2023