Fågelvägens förskola

Fågelvägens förskola från ovan

På Fågelvägens förskola finns ca 100 barn, vilket innebär många kamrater att träffa varje dag. Barnen finns i en mindre barngrupp under stora delar av dagen och varje barn har en hemvist som är deras utgångspunkt. Grupperna heter olika fågelnamn som Svalan, Måsen, Sparven mm

På Fågelvägens förskola finns Höga huset för de äldre förskolebarnen och Låga huset för de yngre förskolebarnen. Mitt i huset finns en samlingsplats som kallas Fågelboet. Hit är alla barn välkomna på morgonen från kl 6.00. Efter frukost finns alla barnen på sina hemvister som är de olika lärmiljöerna. Efter kl 16:30 samlas barnen i Fågelboet igen fram till 18:00.

Höga husets lärmiljöer:

Lärmiljö Hemvist för:
Matematikborgen Lärkor
Sagohyllan Skator
Rörelsestudion Hackspettar
Ateljén Duvor
Redaktionen Ugglor
Teatern Korpar
Natur-laboratoriet Svalor

Låga huset:

Domherrar, Talgoxar, Finkar och Sparvar.

På vår förskola finns också pedagogisk omsorg via Dagbarnvårdare. Planerad vistelse på måndagar och fredagar med sin barngrupp.

Vi som arbetar på förskolan vill att du ska få en trygg, spännande och lärorik dag hos oss med mycket skratt och lek.

Kontakta oss

Duvor/Hackspettar
Telefon: 0534-192 41
Mobiltelefon: 076-634 02 41

Korpar
Telefon: 0534-192 39
Mobiltelefon: 076-634 02 39

Lärkor/Svalor
Telefon: 0534-192 40
Mobiltelefon: 076-634 02 40

Skator
Telefon: 0534-192 34
Mobiltelefon: 076-634 02 34

Sparvar/Finkar
Telefon: 0534-192 35
Mobiltelefon: 076-634 02 35

Talgoxar/Domherrar
Telefon: 0534-192 36
Mobiltelefon: 076-634 02 36

Ugglor
Telefon: 0534-192 44
Mobiltelefon: 076-634 02 44

Anna Hansson
Rektor
E-post: anna.hansson@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 40

Emil Larsen
IKT-Samordnare
E-post: emil.larsen@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-195 67
Mobiltelefon: 076-634 05 67

Vid frågor om allt som rör Vklass och alla andra digitala hjälpmedel som era barn kommer i kontakt med.

Sidan uppdaterades 27 september 2023