LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Dals-Eds kommun genomför LUPP-enkäten vart fjärde år i samband med ny mandatperiod. Den görs som en totalundersökning bland elever i årskurs 7-9.

Här finns frågor om skola, fritid, trygghet, hälsa, politik och samhälle, arbete och framtid. Resultatet sammanställs i en rapport och utgör ett underlag för olika beslutsfattare i frågor som rör unga. En fördjupning görs också kring något tema utifrån resultatet med ett urval av eleverna i årskurs 7-9.

Mer information om ungdomsarbete, resultat från andra kommuners Lupp-enkäter m.m. kan du hitta på https://www.mucf.se/

Sidan uppdaterades 22 februari 2024