Adoption

Adoptionsärenden hanteras av Norra Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet, som finns i Åmål

Utbildning för blivande adoptivföräldrar anordnas genom någon av de adoptionsorganisationer som är godkända av MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd). För mer information om dessa organisationer och om att adoptera - kontakta MFoF på på telefon 08-54 55 56 80 eller hemsidan http://www.mfof.se//

Sidan uppdaterades 27 september 2023