Patientnämnden hjälper dig att föra fram ditt klagomål

Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du klaga eller lämna synpunkter. Du kan vända dig direkt till vården, men vill du inte vända dig direkt dit kan du kontakta patientnämnden. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om det du har varit med om och med att få återkoppling på dina synpunkter. Patientnämnden kan ge information om dina rättigheter och vägledning om vilka andra myndigheter du kan kontakta om det behövs.

Patientnämnden tar emot synpunkter på all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt skolhälsovård.

I Sverige finns flera patientnämnder, kontakta patientnämnden i den region där du har fått vård. Om det gäller vård i Västra Götaland kontaktar du patientnämnden enligt nedan.

Kontakta patientnämnden

Brev

Använd blanketten nedan för att kontakta patientnämnden via brev. Om klagomålet gäller en närstående över 18 år, bifoga en fullmakt från den personen. Skicka inte med journalkopior.

Blankett för synpunkter och klagomål till patientnämnden

Ifylld blankett skickas med post till:
Patientnämndernas kansli
Regionens hus
405 44 Göteborg

Läs mer detaljerad information om hur du klagar på vården här

Sidan uppdaterades 15 maj 2024