Lediga tomter/fastigheter

Drömmer du om ren luft, rent vatten och att ha en storslagen natur runt husknuten? Då är du varmt välkommen till Dals-Eds kommun!

Lediga tomter och mark

Utgångspunkten är att all kommunägd mark är till salu om det gynnar kommunens tillväxt och är förenligt med kommunens översiktsplan samt övriga planer och mål. Dals-Eds kommun upplåter också mark/fastigheter genom nyttjanderätt, arrende, hyra och markupplåtelse. I kartan nedan ges en översikt över vilken mark kommunen äger. Du kan också få en överblick över samtliga lediga tomter och kommunala parkeringsplatser.

För att visa eller dölja kategori, fäll ut kartmenyn genom att klicka på Högerpil kartmeny i kartrubriken. I menyn hittar du följande kategorier:

  • Kommunägd mark
  • Tomt/mark (bostäder) till salu. Detta lager visas som grönmarkerade tomter i startläget.
  • Tomt/mark till salu (industri/handel/verksamhet)
  • Parkeringsplatser för uthyrning

Anmäl intresse

Är du intresserad av kommunens mark eller fastigheter? Fyll i denna intresseanmälan och posta till: kommunstyrelsen@dalsed.se eller Dals-Eds kommun, Box 31, 668 21 Ed.

För frågor - kontakta kommunens fastighetsförvaltare Henrik Jonsson, telefon 0534-190 48.

BeslutIntresseanmälanSkriftlig intresseanmälan skickas in tillkommunenBeslut om försäljning/upplåtelse tas avfastighetsförvaltare enligt delegation eller av kommunstyrelsen.Ärendet handläggs av fastighetsförvaltare enligt "Riktlinjer för mark och exploatering". Ställning tas bland annat till om intresseanmälan är förenlig med kommunens planer och mål, om kommunen har behov av fastigheten för egen regi, vilken typ av av upplåtelse/försäljning som är aktuell samt hur prissättning bör ske.Handläggning

 

Vill du läsa mer om tomterna på ett specifikt område?
Kontakt

Björn Jonasson
Fastighetsförvaltare
E-post: fastighetsforvaltare@dalsed.se
Telefon: 0534-190 48

Arbetar: måndag och tisdag 8-17, onsdag 8-12

Sidan uppdaterades 16 maj 2024