Prövning för betyg

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de betygskriterier som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser. Här hittar du svar på vanliga frågor om reglerna kring prövning.

  • För att få göra en prövning inom kommunal vuxenutbildning ska du vara bosatt i Sverige.
  • Du får göra prövning inom vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller om du har ett examensbevis eller ett studiebevis från en gymnasieutbildning.
  • Du som är under 20 år och inte har ett examensbevis eller ett studiebevis hänvisas till gymnasieskolan.
  • En kostnad på 500kr tas ut för varje prövning, som ska betalas innan prövningsdagen. Kvitto på betald prövning ska kunna visas upp på prövningsdagen.
  • Vårens prövningsdatum är tisdagen den 27/2 och tisdagen den 7/5. Du kan anmäla dig antingen via vår intresseanmälan på hemisdan eller genom att maila till malin.hedin@utb.dalsed.se
  • Anmälan behöver komma in minst 3 veckor i förväg.
Sidan uppdaterades 16 oktober 2023