Socialtjänster

Alkohol/droger rådgivning
Om du eller någon i din omgivning behöver hjälp med drogproblem kan individ- och familjeomsorgen hjälpa till på olika sätt.
Anhörigstöd
Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en familjemedlem, släkting eller vän. Någon som på grund av ensamhet, sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand.
Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd
Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen om du bor eller vistas i Dals-Eds kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj.
Familjerådgivning
Möjlighet till samtal med utomstående om olika typer av familje- och relationsproblem.
Frivilligverksamhet
Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och isolering. Många barn och unga behöver fler vuxenkontakter och alla är vi betjänta av att få lite extra guldkant på vardagen. Därför välkomnas alla som vill vara med och göra en insats.
Klagomål/synpunkter på vård och socialtjänst
Ingen beskrivning tillgänglig.
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar i sitt hem emot barn vars förälder/föräldrar, genom beslut av socialnämnden, har beviljats hjälp med avlastning av skilda anledningar.
Kontaktperson
Är du eller någon närstående i behov av ett tillfälligt stöd i vardagen kan du ansöka om kontaktperson.
Socialjour
Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om misstanke om att någon far illa eller vid missbruksproblematik. Råkar du ut för akuta problem, som rör dessa områden och som inte kan vänta tills ordinarie socialtjänst har öppet, är du välkommen att kontakta socialjouren.
Sidan uppdaterades 26 september 2023