Biståndsbedömt trygghetsboende Björken

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service.

Dessutom finns ett behov av trygghet och gemenskap och ett omvårdnadsbehov som är mindre än heldygnsvård. Bistånd till boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende prövas med hänsyn till individuella behov enligt socialtjänstlagen, SoL.

Det här finns i ett biståndsbedömt trygghetsboende:

  • Möjlighet finns till gemensamma måltider och gemenskap med andra.
  • Det finns en värdinna  som hjälper till att samordna olika aktiviteter och finns som stöd till de boende.               
  • Måltider sker via matleverans eller egen tillagning i kök.
  • Det stöd och den hjälp som den enskilde kan behöva utförs genom hemtjänstinsatser på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.
  • Hemsjukvård kan erbjudas enligt samma principer som gäller för personer som bor i ordinärt boende.
  • Om behoven blir mer omfattande ska den enskilde motiveras att ansöka om plats på ett äldreboende som bättre svarar mot de större behoven.

För att få mer information om biståndsbedömt trygghetsboende vänder du dig till Biståndsenheten som har telefontid alla vardagar mellan klockan 8.00-9.30 på telefonnummer: 0534-190 39 eller 0534-190 38.

Sidan uppdaterades 12 mars 2024