Ekonomiskt bistånd/ Försörjningsstöd

Du har rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen om du är bosatt och skriven i Dals-Eds kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig och din familj.

Försörjningsstödet är ett skyddsnät för den som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Biståndet regleras i Socialtjänstlagens 4 kap.

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv i första hand bidra till din försörjning. Med detta menas att du som är frisk ska stå till arbetsmarknadens förfogande och ta lämpligt arbete. Du måste även ha prövat alla andra möjligheter att tillgodose behovet, till exempel genom att söka de olika andra bidrag som du kan ha rätt till. Om du inte står till arbetsmarknadens förfogande ska du uppvisa ett sjukintyg.

Avdelningen för ekonomiskt bistånd i Dals-Eds kommun har ett nära samarbete med arbetsmarknads- och integrationsenheten vilket innebär att du kommer att få stöd med att närma dig självständighet och egen inkomst. Vi har även samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården och vi arbetar med flerpartsmöten och SIP (samordnad individuell plan).

Den hjälp du får ska garantera dig en skälig levnadsnivå vilket betyder att du endast får bistånd till det absolut nödvändigaste.

Här kan du läsa mer om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Ansökan

Vill du göra en ansökan om ekonomiskt bistånd?
Läs följande information:

Ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd

Information gällande försörjningsstöd

Till dig som ska söka ekonomiskt bistånd för första gången

Ansökningsblankett ekonomiskt bistånd

Kontakt

Har du frågor eller undrar över något? Ring då kommunens växel 0534-190 00.

Socialsekreterare för ekonomiskt bistånd har telefontid måndag - fredag mellan klockan 8.30-9.30.

Sidan uppdaterades 16 maj 2024