Insatser enligt LSS

Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. 

För vem gäller LSS?

  • Personer med funktionsvariation, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av kroppslig sjukdom eller yttre våld
  • Personer med stor och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd och service.
  • Personer vars funktionsnedsättning uppenbart  inte beror på normalt åldrande.

Ansökan

Du måste själv eller med hjälp av ett ombud (t.ex. god man) ansöka om insatser enligt LSS. Ansökan kan göras såväl muntligt som skriftligt. Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor tar du kontakt kommunens LSS-handläggare.

Tio rättigheter/insatser för dig som omfattas av LSS/SFB

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen om stöd och service

Ansökan om LSS

Kontakta oss

Maria Reuter
Enhetschef, daglig verksamhet, personlig assistans, korttids barn och övriga LSS-insatser
E-post: maria.reuter@dalsed.se
Telefon: 0534-190 89

Sabina Arbratt
Enhetschef, LSS boende och socialpsykiatrin
E-post: sabina.arbratt@dalsed.se
Telefon: 0534-195 82

Moa Dagerfjäll
LSS-handläggaren i Åmål
E-post: moa.dagerfjall@amal.se
Telefon: 0532-173 31

Sidan uppdaterades 5 oktober 2023