Uppdragsutbildningar

Behovsanpassade utbildningar

Den snabba utvecklingen i samhället gör att vi hela tiden måste lära om och lära på nytt. För att få tiden att räcka till för arbete, fritid och studier krävs flexibla lösningar för kunskapsinhämtning.

Vi vill göra det lätt och enkelt att kompetensutveckla företagets medarbetare. Vår lokala förankring och nära samarbete med näringslivet och företagen gör det möjligt för oss att känna av det aktuella utbildningsbehovet så att vi i samverkan kan erbjuda utvecklingsmöjligheter och ett anpassat kursutbud.

Flexibla lösningar

Vi erbjuder allt från grundutbildningar till avancerad och anpassad utbildning. Allt efter behov. Inom flertalet av våra områden och kurser kan vi erbjuda utbildning som är helt eller delvis webbaserad och olika former av distansstudier. Kombinationslösningar eller  individuella lösningar.

Utbildningen kan vid önskemål förläggas på ditt företag.
Studierna ska kunna fullföljas på ett sätt där den studerande styr VAR, NÄR och HUR.

Vi kan också hjälpa till med vägledning och råd för finansiering och är beredda att kontinuerligt finna lösningar som möjliggör det flexibla lärandet och löser det aktuella utbildningsbehovet.

Validering

Vad är validering?
Skolverket säger: "värdering av kunskaper och färdigheter som den vuxne skaffat sig genom studier, samhällsliv, arbetsliv, d.v.s. både formellt och informellt."

Alla människor har olika livserfarenheter, man kanske har jobbat länge inom ett visst område, har gått internutbildningar och liknande, varit aktiv i föreningar eller har erfarenhet av att bo och arbeta i något annat land.
Alla erfarenheter har ett värde – genom validering blir de synliga och kan tas tillvara!
Vi har erfarenhet av validering inom olika områden och genom olika former av kompetensbevis  kan individen få en dokumentation på de kunskaper han eller hon har idag.

Kontakt

Hans Åkerlundh
Rektor
E-post: hans.akerlundh@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 07

Sidan uppdaterades 27 september 2023