Sjukresor

Alla resor till och från sjukvårdande behandling (dvs. sjukhus, tandvård, sjukgymnast, vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar) är sjukresor.

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, som till exempel läkare, tandläkare eller till behandling som ordinerats av dessa, vare sig i eller utanför Västra Götalandsregionen. Sjukresor beslutas av vårdgivare som legitimerad sjukvårdspersonal på medicinska grunder enligt Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresa. Det är alltid en sjukresa när man åker till och från vårdgivare.

Från och med 1 juni 2019 gäller ett nytt regelverk gällande sjukresor, vilket innebär nya egenavgifter vid sjukresor. Personer med färdtjänsttillstånd har tidigare haft förmånen att betala 60 kr vid sjukresor med taxi eller specialfordon. Denna förmån är nu borttagen.

Alla sjukresor tillhör Västra Götalandsregionen och handläggs enbart av sjukresekontoret.

För frågor och mer information

Sjukreseenheten i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg.

Telefonnummer 010-47 32 100.

Postadress: Regionens Hus, Sjukreseenheten, 462 80 Vänersborg
Besöksadress: Östergatan 1

E-post: sjukreseenheten.vanersborg@vgregion.se

För mer information, se 1177.se.

Sjukresekontoret i Vänersborg ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen, Norra Älvsborg

Telefon: 010-47 32 100

Läs mer om sjukresor i VG-regionen

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen.

Sidan uppdaterades 29 september 2023