Kommunens aktivitetsansvar för dig mellan 16-20 år (KAA)

Flicka vid dator

Har du hoppat av gymnasiet - eller aldrig börjat?
Suttit hemma alldeles för länge?
Du behöver komma igång - vi kan hjälpa dig på vägen!

Tillsammans kan vi skapa en individuell planering som passar dig

Det kan bland annat vara:

  • möjlighet till fortsatta studier
  • praktik
  • studie- och yrkesvägledning
  • att besöka skolor och ansöka till olika utbildningar
  • individuella samtal för att du lättare ska få en bild av vad du vill göra i framtiden
  • stöd i kontakt med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller andra myndigheter
  • stöd i kontakten med hälso- och sjukvården

Du får ingen ekonomisk ersättning från oss, men vi kan hjälpa dig att hitta den sysselsättningen du vill oavsett om det är praktik, jobb eller studier.

Vad menas med aktivitetsansvar?

Kommunerna har enligt lag skyldighet att följa upp alla ungdomar som inte studerar på gymnasiet, inte fått examensbevis och inte har fylla 20 år, detta kallas för Kommunens aktivitetsansvar eller KAA.

Aktivitetsansvaret samarbetar bland annat med olika kommunala verksamheter och Arbetsförmedlingen.

Kommunen ska också dokumentera sina insatser på lämplig sätt och föra ett register över ungdomarna. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen.

Kontakt

Malin Hedin
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
E-post: malin.hedin@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 73

Sidan uppdaterades 16 oktober 2023