Hagalid

På Hagalid finns ett särskilt boende, ett korttidsboende samt ett biståndsbedömt trygghetsboende.

Äldreboende Ängen

Hagalids äldreboende har en avdelning som heter Ängen.

Lägenheterna består av ett rum med pentry och rymliga hygienutrymmen. På varje enhet finns gemensamhetsutrymmen med matsal och TV-rum.

Personalen arbetar personcentrerat vilket innebär att man sätter personen i fokus. Det är människan som är viktigast, inte diagnosen. Syftet är först och främst att personen ska uppleva sin tillvaro som meningsfull. Det är personens personlighet och upplevelse av verkligheten som ska vara utgångspunkten. Eftersom människor är olika behöver insatserna anpassas och utföras efter varje persons situation och behov.

Vid inflyttning görs en genomförandeplan där du tillsammans med personalen planerar din vård och omsorg.

Du har möjlighet att delta i aktiviteter och musikunderhållning som anordnas.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård-och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsboende kan vara aktuellt :

  • Om ditt omvårdnadsbehov är så omfattande att du tillfälligt inte kan få din omvårdnad tillgodosett i hemmet, exempelvis efter sjukhusvistelse eller vid vård i livets slut.
  • För att ge tillfällig avlastning för din anhörig som du bor tillsammans med.
  • Om du har beviljats särskilt boende och i väntan på att boendet inte kan få ditt behov av omvårdnad tillgodosett i hemmet.

Under vistelsen får du hjälp och stöd med ditt omvårdnadsbehov. Personalen hjälper dig att under din vistelse upprätthålla dina funktioner och stärka din egen förmåga som ett led i att klara din vardag.

Under din vistelse kommer en uppföljning att göras tillsammans med dig, och om du önskar dina anhöriga för att planera för ditt behov av eventuell hjälp och stöd efter vistelsen på korttidsboendet.

Här finns också biståndsbedömt trygghetsboende Björken

Besök gärna vår Facebooksida

Kontakt

Korttids
Telefon: 0534-191 83
Delesgatan 8
668 30 Ed

Ängen
Telefon: 0534-191 89
Delesgatan 8
668 30 Ed

Sarah Eriksson
Enhetschef Hagalid
E-post: sarah.eriksson@dalsed.se
Telefon: 0534-192 85

Sidan uppdaterades 26 september 2023