Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för alla sexåringar from 2018-01-01. Det innebär att förskoleklass omfattas av samma skolplikt som grundskolan.

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar. De ska följa grundskolans läsårstider. I Dals-Eds kommun går förskoleklassens elever i skolan måndag-torsdag, men är lediga fredagar. 

Enligt läroplanen för förskoleklass ska undervisningen syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.
(Ur Läroplanen 11, kap 3 Förskoleklassen)

Kontakt

Camilla Wester
Rektor
E-post: camilla.wester@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 42

Sidan uppdaterades 22 september 2023