Ensamkommande flyktingbarn

Enheten arbetsmarknad och Integration ansvarar tillsammans med socialtjänsten för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, dvs. minderåriga av utländsk härkomst, antingen med eller utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Verksamheten finansieras helt av bidrag som återsöks från Migrationsverket varje kvartal. Detta gäller såväl den dagliga driften som skolgång och hälsovård.

Ensamkommande i kommunen bor i huvudsak i antingen ett familjehem eller i ett stödboende.

Dals-Eds kommun har ett stödboende, vilket är en slags utslussning för de ungdomar som kommit en bit på vägen och delvis klarar sig utan stöd, men ännu inte bedöms fullt redo att klara sig själva. Syftet är att ungdomarna skall lära sig allt de behöver kunna för att bli självständiga och ansvarstagande medborgare i det svenska samhället.

Kontakt

<strong>Eva Sjötun</strong> Eva Sjötun
Enhetschef AMI
E-post: eva.sjotun@dalsed.se
Telefon: 0534-191 59

Sidan uppdaterades 27 september 2023