Snörrumsskolan

Snörrumskolan består av förskoleklass, grundskola åk 1-3 samt fritidshem.

Årskurs 3 finns placerade i paviljongen på Hagaskolan.

Det finns fem fritidshemsavdelningar, Svanen, Stjärnan, Bananen, Puman och fritids Haga.

Totalt har vi 184 barn i förskoleklass samt årskurs 1-3.  Vi är 45 personer som arbetar på enheten varav 30 är pedagoger, de övriga är vaktmästare, lokalvårdare, måltidspersonal, skolsköterska och kurator.

Elevhälsan på Snörrumskolan består av två speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Vi har tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vårt elevhälsoteam samarbetar också med elevhälsoteamen på Hagaskolan och Utsikten. 

Vi arbetar i arbetslag på Snörrumskolan.  Vi har en helhetssyn på barnet/eleven från morgonfritids genom skoldagen till eftermiddagsfritids och har samverkan och samarbete i alla verksamheter på Snörrumskolan.

 

 

Klick på kartan för att hitta hit.

Kontakt

Camilla Wester
Rektor
E-post: camilla.wester@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-191 42

Emil Larsen
IKT-Samordnare
E-post: emil.larsen@utb.dalsed.se
Telefon: 0534-195 67
Mobiltelefon: 076-634 05 67

Vid frågor om allt som rör Vklass och alla andra digitala hjälpmedel som era barn kommer i kontakt med.

Länkar

Vklass kräver BankID.

Vklass

Sidan uppdaterades 1 mars 2024