Teknik och Service

Kontakta oss

Magnus Åkesson
Samhällsbyggnadschef
E-post: magnus.akesson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 51

Carlos Garcia
VA-chef
E-post: carlos.garcia@dalsed.se
Telefon: 0534-190 52

Joakim Svensson
Verksamhetschef gata och park, renhållning
E-post: joakim.svensson@dalsed.se
Telefon: 0534-194 88

Maria Siljeblad
Kundtjänst vatten och renhållning
E-post: maria.siljeblad@dalsed.se
Telefon: 0534-190 46

Telefontid 10.00-12.00

Christina Gillberg
Kost- och lokalvårdschef
Telefon: 0534-192 68

Alexandra Sundell
Kostfrågor äldreomsorgen
E-post: alexandra.sundell@dalsed.se
Telefon: 0534-191 87

Henrik Jonsson
Exploateringskoordinator och fastighetsförvaltare
E-post: henrik.jonsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 48

Adress

Teknik och Service
Box 31
668 21 Ed

Besöksadress: Storgatan 27

Telefon: 0534-190 00

Vid akuta fall, kontakta Jour på telefon 0534-190 33.

Sidan uppdaterades 25 september 2023