Teknik och Service

Kontakta oss

Magnus Åkesson
Samhällsbyggnadschef
E-post: magnus.akesson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 51

Carlos Garcia
VA-chef
E-post: carlos.garcia@dalsed.se
Telefon: 0534-190 52

Joakim Svensson
Verksamhetschef gata och park, renhållning
E-post: joakim.svensson@dalsed.se
Telefon: 0534-194 88

Maria Siljeblad
Kundtjänst vatten och renhållning
E-post: maria.siljeblad@dalsed.se
Telefon: 0534-190 46

Telefontid 10.00-12.00

Christina Gillberg
Kost- och lokalvårdschef
Telefon: 0534-192 68

Alexandra Sundell
Kostfrågor äldreomsorgen
E-post: alexandra.sundell@dalsed.se
Telefon: 0534-191 87

Björn Jonasson
Fastighetsförvaltare
E-post: fastighetsforvaltare@dalsed.se
Telefon: 0534-190 48

Arbetar: måndag och tisdag 8-17, onsdag 8-12

Adress

Teknik och Service
Box 31
668 21 Ed

Besöksadress: Storgatan 27

Telefon: 0534-190 00

Akuta fel

Vid akuta fel på kommunala fastigheter eller kommunens gator och vägar, efter kl. 16:00, ring jourtelefon 0534-190 33. Om felet gäller vatten och avlopp, ring jourtelefon 076 634 08 03.

För stopp i avloppet eller tömning av fettavskiljare hänvisar vi till Ragn-Sells.

Edshus AB har egen organisation för akuta fel

Vid akut fara ring 112.

Sidan uppdaterades 19 januari 2024