Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen för Vuxenutbildningen i Dals-Eds kommun utgår från lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling, förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt kommunens riktlinjer för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling.

Planen gäller alla studerande och personal vid vuxenutbildningen i Dals-Eds kommun.

Sidan uppdaterades 27 september 2023