Val till Europaparlamentet 2024

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet. Då väljer vi 21 ledamöter från politiska partier som ska representera oss i Europaparlamentet under fem år. Valet går till som det vanliga allmänna valet i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och går till din vallokal och röstar. Den som vill kan förtidsrösta från och med 22 maj fram till och med valdagen.

Vem får rösta?

Du har rösträtt om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Du har också rösträtt om du är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden. Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Du som har rösträtt får ett röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten senast 22 maj. Utlandsröstkort kommer tidigare, senast 25 april.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider. Där finns även förslag på lokaler där du kan förtidsrösta. Om du saknar ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Röstkort och kuvert för röstkort till EU-val 2024
Bilder på röstkort och kuvert

Valsedlar

Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta och hos partierna.

Rösta på parti

Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på valsedeln. Hittar du inte ditt partis valsedel, kan du skriva partiets namn på en blank valsedel. Skriv tydligt.

Personrösta

Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat. Du kan även personrösta genom att skriva partinamn och namn på en blank valsedel.

Röstning

Rösta i din vallokal på valdagen den 9 juni

Valdistrikt Vallokal Öppettider
Dals-Ed Nordöstra (tidigare 1) Stallbacken 08.00 - 21.00
Dals-Ed Sydvästra (tidigare 2) Stallbacken 08.00 - 21.00

Under valdagen kan du också rösta här:

Vallokal Öppettider
Håbol, Församlingshemmet klockan 13.00 - 17.00
Nössemark, Församlingshemmet klockan 13.00 - 17.00
Rölanda, Församlingshemmet klockan 13.00 - 17.00
Töftedal, Församlingshemmet klockan 13.00 - 17.00

Förtidsröstning från och med 22 maj i kommunhuset

Förtidsröstning genomförs på kommunkontoret, Storgatan 27 under perioden
22 maj till och med 9 juni med följande tider:

Måndag – torsdag klockan 09.00-12.00, 13.00-16.00,
fredag klockan 9.00-12.00, 13.00-15.00.
Kvällsöppet onsdag 22 maj, 29 maj och 5 juni klockan 16.00-19.00.
Helgöppet klockan 10.00-12.00, den 25 maj-26 maj,
1 juni-2 juni, 6 juni och 8 juni,
samt på valdagen den 9 juni klockan 8.00-13.00, 17.00-21.00

Du måste ha med ditt röstkort när du röstar.

Rösta från utlandet

Om du är utomlands kan du brevrösta eller rösta på många svenska ambassader och konsulat. För att brevrösta måste du använda ett särskilt material som du beställer från Valmyndigheten, kommuner, ambassader eller konsulat.

Hjälp att rösta

Budröstning

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta dig till en röstningslokal kan du istället rösta genom bud. Du kan också budrösta om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. För att budrösta behövs ett särskilt material som du beställer hos kommunen eller Valmyndigheten.

Följande personer kan vara bud:

  • make, maka eller sambo
  • makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon de som yrkesmässigt ger dig vård eller hjälper dig i personliga angelägenheter
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Budet måste vara minst 18 år gammal och kunna uppvisa id-handling.

Ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Dals-Eds kommun ordna med en röstmottagare som kommer hem till dig. Kontakta kommunens växel 0534-19 000 för mer information.

Du måste styrka din identitet

För att få rösta måste du visa en id-handling, till exempel körkort eller pass. Saknar du id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Kalender för EU-valet 2024

Datum Hållpunkter
25 april Första dag då väljare får skicka brevröst från utlandet.
10 maj Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag.
13-17 maj Valmyndigheten skickar ut en digital flyer med information om bland annat rösträtt och lokaler till alla röstberättigade med en digital brevlåda.
16 maj Tidigaste datum att rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet.
16 maj Första dag som en budröst får göras iordning.
22 maj Ditt röstkort i EU-valet kommer med posten senast 22 maj. Utlandsröstkort kommer tidigare, senast 25 april
22 maj-
9 juni
Förtidsröstningen startar i Sverige. I EU-valet kan du rösta mellan 22 maj och 9 juni, var som helst i hela landet.
9 juni Valdag.

Länkar

Valmyndigheten

Filmer om hur röstning går till
Kontakta oss

Carola Palm Jacobsson
Nämndsekreterare/Koordinator
E-post: carola.palm-jacobsson@dalsed.se
Telefon: 0534-190 47

Kommunens växel: 0534-190 00

E-post: kommun@dalsed.se 

Sidan uppdaterades 30 april 2024