Båtförvaring

Informationsskylt om båtförvaring

Lilla Le är en populär sjö för såväl bad och rekreation som för fiske, vilket leder till att många vill ha sin båt förvarad i eller i anslutning till sjön.

Det är tillåtet att förtöja och förvara båtar i Lilla Le och på intilliggande kommunal mark under perioden 1 april - 31 oktober. Förvaring får däremot inte ske på sådant vis att framkomlighet försvåras. Båtar som förvaras på kommunal mark ska vara tydligt märkta med ägarens kontaktuppgifter (namn och telefonnummer).

Under vinterperioden (1 november - 31 mars) får båtar inte förvaras i Lilla Le eller på intilliggande kommunal mark. Båtar som inte omhändertas under perioden anses som nedskräpning och ägaren kan komma att bötfällas (29 kap. 7 § miljöbalken).

Sidan uppdaterades 27 september 2023