Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

I Dals-Ed har vi vacker natur och goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. År 2021 deltar Dals-Eds kommun i Friluftslivets år med förhoppningen att lyfta friluftslivet och att få fler personer att vara ute i naturen. Friluftslivets år vänder sig till alla invånare, men särskild målgrupp är barn årskurs 4-6, nya svenskar och beslutsfattare i kommunen.

Varje månad under året tilldelas ett tema inom vilket olika aktiviteter sker. Samtliga av dessa teman kommer att lyftas i kommunens kommunikationskanaler. Vi hoppas att ni har idéer och aktiviteter att bidra med som ni vill genomföra inom detta projekt!

Friluftslivets år 2021 - Tema månadsvis

Januari - Invigning Friluftslivets år 2021

Februari - Inspiratör friluftsliv

Mars - Friluftskompis

April - Hela Sveriges friluftsdag

Maj - Friluftsliv i skyddad natur

Juni - Äta ute

Juli - Sova ute

Augusti - Jag har aldrig...

September - Gilla friluftslivet

Oktober - Lära ute

November - Må bra ute

December - Dialog friluftsliv

Vill ni bidra i Friluftslivets år eller har ni frågor? Kontakta:
jessica.olsson@dalsed.se , 0534-190 20 
eller
melissa.lazarides@dalsed.se, 0534-192 93.

Sidan uppdaterades 29 maj 2023