Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OBS! Detta är ett nyhetsarkiv och informationen kan därför vara inaktuell.

Ester och Conrad Carlssons hjälpfond 2023

Publicerad 3 oktober 2023
Uppdaterad 25 oktober 2023
Kommunvapen Text Hoger FB

Stiftelsen för Ester och Conrad Carlssons hjälpfond har att i enlighet med fondens statuter bevilja bidrag ur fondens avkastning/ kapital till lantbrukare inom Dals-Eds församling.

Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 25 oktober 2023. 

Bidrag kan lämnas till:

 • Kalkning av åkermark
 • Gödselvårdanläggningar
 • Dikning av åkermark
 • Byggnadsinvesteringar (i första hand som avser samverkan mellan flera brukare)
 • Nya verksamheter inom jordbruket
 • Maskininvesteringar som avser samverkan mellan flera brukare
 • Utbildning/kompetensutveckling vad avser IT-användning med inriktning på jordbruk
 • Ekonomiskt stöd till lantbruksstuderande
 • Försöksverksamhet med inriktning på grönsaks- och bärodling
 • Försöksverksamhet med inriktning på turism
 • Försöksverksamhet med alternativ jordbruksproduktion
 • Övrigt som av kommunstyrelsen bedöms kan vara till gagn för bygdens utveckling

Ansökningsblankett