Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

OBS! Detta är ett nyhetsarkiv och informationen kan därför vara inaktuell.

Om busskort och andra bidrag inför läsåret 2023/2024 för dig som är gymnasieelev

Publicerad 13 juni 2023
Uppdaterad 12 september 2023
Buss Big

Här kan du hitta information om hur du ansöker om busskort, kontantbidrag, inackorderingsbidrag eller anslutningsbidrag. Tänk på att ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår!

Blanketter inför läsåret 2023/2024

Nedanstående blanketter kan vara av intresse för dig som gymnasieelev inför läsåret 2023/2024.

Blanketterna kan hämtas här under rubrik Skola och barnsomsorg

Kan också beställas via kommunens växel 0534-190 00.

  1. Ansökan om inackorderingsbidrag (för närvarande 1 590 kr/månad x 9 månader) gäller elever som ska bo på studieorten och i enlighet med FOKUS-nämndens regler är berättigade till inackorderingsbidrag.
    För dig som kommer att studera vid en fristående gymnasieskola (friskola) söks inackorderingsbidrag hos CSN. Är du osäker på om din gymnasieskola är kommunal eller fristående, tag kontakt med den skola där du ska börja studera.
  2. Ansökan om skolkort gäller elever som ska åka buss till Åmål, Bengtsfors, Mellerud, Uddevalla, Vänersborg eller Trollhättan. För att skolkorten ska hinna komma i tid ska blanketten ska vara inskickad/inlämnad till FOKUS-förvaltningen senast den 5 juli 2023. Skolkortet hämtas sedan på kommunkontoret veckan innan skolstart.
  3. Ansökan om kontantbidrag (för närvarande 505 kr/månad x 9 månader) gäller resande elever som inte är berättigade till inackorderingsbidrag, men som istället för busskort önskar kontantersättning motsvarande värdet av busskortet.
  4. Ansökan om anslutningsbidrag (för närvarande 200 kr/månad x 9 månader) gäller elever som har busskort/kontantbidrag och där avståndet mellan hemmet och närmaste hållplats är minst 4 km.

Ytterligare information finns tillsammans med resp. blankett.

Din ansökan ska vara FOKUS-förvaltningen tillhanda
senast den 5 juli 2023.

OBS! Ny ansökan inlämnas inför varje nytt läsår!

Med vänliga hälsningar
FOKUS-förvaltningen